Zonnepanelen zonder BTW?

Zondag Solar helpt met uw BTW teruggave op zonnepanelen

Het is intussen algemeen bekend dat een particulier de BTW op zonnepanelen bij de belastingdienst terug kan vragen. Zondag wil haar klanten volledig informeren over deze mogelijkheid.

BTW & Zonnepanelen

In een arrest van 20 juni 2013 heeft het Europese Hof beslist dat er sprake is van een economische activiteit en dat heeft tot gevolg dat de particulier nu ondernemer is voor de BTW met alle bijbehorende rechten en plichten. Een particulier kwalificeert dus als ondernemer voor de BTW en hij kan in veel gevallen de BTW die op de kosten en de aanschaf van de installatie drukken in zijn geheel terugvorderen van