Slimme energie, elke dag
Bel 085 273 22 46

Zondag Solar disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op het gebruik van onze website/internetdiensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Zondag-Solar BV te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacystatement van toepassing. 


COPYRIGHT EN INHOUD

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, films, animaties, grafieken, tabellen, artikelen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van onze website/internetdiensten, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Zondag-Solar BV. Wij proberen deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie Zondag-Solar BV streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

ONLINE COMMUNICATIE

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u zich registreert bij onze website/internetdiensten, vragen we u persoonlijke gegevens in te vullen. De informatie wordt alleen gebruikt in verband met onze services.

COOKIES

Om u een optimale service aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Gratis vrijblijvende offerte

Ja, ik wil een gratis catalogus en offerte:

*verplichte velden

7 Zekerheden van
Zondag Solar

  • Adviesgarantie
  • Kwaliteitsgarantie
  • Financiering/Huurgarantie*
  • Terugkoopgarantie*
  • Verhuisgarantie
  • 25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen
  • Servicegarantie

 

* Voor voorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden

CONTACT

Zondag Solar BV
Lageweg 51-53
2222 AG Katwijk
Verkoop: +31(0)85 273 22 46
Service: +31(0)85 273 22 46
Email: info@zondag-solar.nl