• Home
  • Over ons
  • Onze Bijdrage

Onze Bijdrage

Over onze maatschappelijke bijdrage

Zondag Solar reserveert per geplaatst zonnesysteem een bedrag van € 25,00 voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen, Zondag wil actief bijdragen ten behoeve van onze volgende generaties.

Onze visie en ambitie

Zondag gelooft in het gebruik van zonne-energie en heeft als missie om zonne-energie (of duurzame energie in zijn algemeenheid) voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Zondag heeft de ambitie om de meest duurzame aanbieder van zonne-energie in Nederland te worden op verschillende gebieden en daarmee een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze prachtige wereld.

Sunny Waters is een initiatief ontstaan vanuit deze visie om een kleine bijdrage te leveren aan het gebruik van zonne-energie in Afrika waar zon in overvloed aanwezig is en kan bijdragen aan de eerste levensbehoefte van schoon drinkwater. Onze ambassadeur is door Afrika gereisd (zie ook het blog voor reisverslagen) om hier de projecten voor te selecteren. Gedurende deze reis is echter bij Zondag ook de wens ontstaan om juist dichterbij huis een actieve bijdrage te leveren aan het gebruik van zonne-energie. In die gedachte is een zonnesysteem met een hele lage investering geplaatst op het dak van Stichting Pim (zorgwoning voor meervoudig beperkte jongeren, www.stichtingpim.nl).

Dit past helemaal in het geloof van Zondag en Zondag heeft een nieuw project omarmt voor een nieuw te realiseren zorgwoning in Loon op Zand (Stichting Open Door, www.opendoorzorg.nl)

Logo Stichting Open Door

Doris, inspiratiebron voor het project OpenDoor is een meisje van 14 jaar oud met een specifieke chromosoomafwijking. Doris heeft de fysieke ontwikkeling van een tiener, maar het verstandelijk vermogen van een kindje van 1 jaar. Ze heeft hulp nodig bij alles, maar is daar nooit vervelend of gefrustreerd door. Integendeel.

OpenDoor is bezig een thuis te bouwen voor mensen zoals Doris met een verstandelijke beperking die in verband met de bezuinigingen op de langdurige zorg tussen wal en schip dreigen te komen.

OpenDoor wordt een kleinschalig woon-, logeer- en dagbestedingshuis, waar een mix van jong en oud in harmonie samenwerken en samenleven. Een mooi en gezellig huis waar een ieder zich meteen thuis voelt in het buitengebied van de zorgregio Tilburg / Waalwijk.

OpenDoor gaat duurzaam bouwen en cateren, constante zorg bieden door middel van een ter plekke wonend zorgechtpaar met daarbij een gemotiveerd en harmonieus team van medewerkers en vrijwilligers.

Een non-profit stichting vormt de basis van OpenDoor, een actief bestuur de brede ondersteuning. Financieel vormen het PGB, de WMO, de zorgkantoren, fondsen, bedrijven & particulieren, en gerichte (werving / sponsoring) acties de basis voor onze financiële inkomsten.

Belangrijkste aandachtsgebieden:
Kleinschalige professionele opvang door middel van wonen, logeren, dagopvang en dagbesteding.

Geluk, geborgenheid & groei van onze gasten in een duurzame omgeving, evenals het ontlasten van hun geliefden, staan voorop.

Waar staan we nu met het project?
Mede door uw steun zijn in 2014 de deuren van OpenDoor geopend. Na 1 jaar is er al een groot verschil gemaakt. Het OpenDoor huis is al bijna geheel groen door onze zonnepanelen. De zonnepanelen verzorgen samen 63% van het totale verbruik aan elektriciteit, namelijk 35634 kWh van het totaal 57477 kWh. Het duurzaam plan is hierdoor een groot succes. Zo kan Stichting OpenDoor haar deuren blijven openen voor vele kinderen en volwassenen met een beperking. En daar zijn we trots op.

Zonnepanelen duurzaam Doris huis

Een ander project dat wij graag onder de aandacht willen brengen is een nog te realiseren zonnesysteem op Boerderij Ruimzicht (www.boerderijruimzicht.nl) in Halle.

Visie
De doelstelling van Boerderij Ruimzicht is in drie steekwoorden samen te vatten: creatie, participatie en inspiratie.

Creatie
Boerderij Ruimzicht creëert nieuwe bedrijvigheid, nieuwe producten, nieuwe ideeën, werkgelegenheid en levendigheid op het platteland. Zij creëert een plek voor iedereen.

Participatie
Wij willen de betrokkenheid van de consument bij de landbouw, de voedselproductie, ons bedrijf en onze plannen vergroten. Mensen willen weten door wie en hoe hun voedsel geteeld wordt. Het is goed om de boer te kennen en zijn verhaal horen. De klant koopt dan een product met daarachter een verhaal, een idee en een visie.

Hoe geven wij gelegenheid tot participatie?
U kunt komen kopen in de boerderijwinkel. U kunt naar de open dagen komen. Er worden excursies verzorgd en evenementen georganiseerd. U kunt als vrijwilliger komen meehelpen op het bedrijf.

Inspiratie
Wij willen een inspiratiebron zijn. De natuur, de omgeving en de boerderij nodigen hier ook toe uit. Deze inspiratie werkt aanstekelijk voor iedereen die er komt: klant, recreant, participant, medewerker of hulpboer. Kom op bezoek, meld je aan als abonnee en krijg letterlijk en figuurlijk RUIMZICHT.

Gratis vrijblijvende offerte

Ja, ik wil een gratis catalogus en offerte:

*verplichte velden

7 Zekerheden van
Zondag Solar

  • Adviesgarantie
  • Kwaliteitsgarantie
  • Financiering/Huurgarantie*
  • Terugkoopgarantie*
  • Verhuisgarantie
  • 25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen
  • Servicegarantie

 

* Voor voorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden

CONTACT

Zondag Solar BV
Lageweg 51-53
2222 AG Katwijk
Verkoop: +31(0)85 273 22 46
Service: +31(0)85 273 22 46
Email: info@zondag-solar.nl